Posted in Prawo

Przelew wierzytelności a Kodeks Cywilny

Rezultatem zatwierdzenia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja tego typu, nazywana jest również nie z rzadka…

Więcej Przelew wierzytelności a Kodeks Cywilny